Digital Ekonomi

Digitaliseringens framfart påverkar alla områden av vår vardag och så även den finansiella. På ett privatekonomiskt plan är det tack vare digitaliseringen idag betydligt enklare och snabbare att få en översikt över sin egen ekonomi med appar och webbverktyg för räntejämförelse, sparande och budget för hushållets kostnader med mera.

Digital Ekonomi

Att idag t ex med hjälp av BankID snabbt gå igenom en köp- och ansökningsprocess för lån eller försäkringar gör att man i princip redan nästa dag kan ha en helt ny finansiell situation.

Man kan tycka att det är av godo att tjänster tack vare tekniken har blivit så lättillgängliga och snabba men det finns säkerligen stora problem med detta också. Risken att inte fundera igenom sina beslut är större och den traditionella ”personliga bankmannen” som ska finnas där för rådgivning är inte lika vanlig idag.

NyTeknik hade i samarbete med Danske Bank en spännande artikelserie om just digital ekonomi – den kan man ta del av här: https://www.nyteknik.se/sponsrad/digital-ekonomi/digital-ekonomi-hur-paverkar-den-mig-6806613