Sverige Digitaliserar

Sverige Digitaliserar var ett initiativ för att främja och stärka Sveriges industris konkurrenskraft genom att på bästa sätt dra nytta av digitaliseringen.

Ledande aktörer inom industrin och andra partners så som RISE/RISE ICT, IF Metall, Teknikföretagen, Tillväxtverket och Vinnova genomförde aktiviteter för att hjälpa till att digitalisera svenska företag.

Mer information om initiativet kan fås här:

https://www.vinnova.se/m/digitalisering-av-industrin/sverige-digitaliserar/

https://www.swedishict.se/sverigedigitaliserar